Tp Link Router ve Access Point Php ile Reboot

tarafından
288
Tp Link Router ve Access Point Php ile Reboot

Birçok Access point ve Wi-Fi router’dan oluşan büyük bir kablosuz ağ altyapınız varsa. Ve bazı durumlarda, tüm erişim noktalarını güvenle yeniden başlatmanız gerekir. Her Erişim Noktası / Yönlendirici’ye giriş yapmanız ve bunları ayrı ayrı tek tek yeniden başlatmanız gerekiyorsa çok can sıkıcı olabilir.

Otomatik olarak bunu yapmak için bir kod yazmak varken neden tüm bu işleri elle yapalım ki

Tüm router veya access pointlerin şifrelerin aynı olması gerekiyor. Cron’a ekleyerek haftada bir reboot ettirebilirsiniz.

 

Linux altında çalıştırmak için php5-cli kurulu olduğundan emin olun. Yazma izni “chmod 777” olması gerekmektedir.

<?php
//———-Auth config
$apUser=”admin“;
$apPass=”admin“;
//———-Lists of AP and it’s IP address
$apList=Array(
Array(“Ext1″,”192.168.0.15”),
Array(“Ext2″,”192.168.0.17”),
Array(“Jalak”,”192.168.0.2″),
Array(“Barat”,”192.168.0.3″),
Array(“-“,”192.168.0.5”),
Array(“Parkit”,”192.168.0.6″),
Array(“Murai”,”192.168.0.9″),
Array(“Nuri”,”192.168.0.10″),
Array(“Kenari”,”192.168.0.12″),
Array(“Cucak”,”192.168.0.13″),
Array(“Hud-Hud”,”192.168.0.14″),
);

function curl_download($ip){
$Url=”http://”.$ip.”/userRpm/SysRebootRpm.htm?Reboot=Reboot”;
// is cURL installed yet?
if (!function_exists(‘curl_init’)){
die(‘Sorry cURL is not installed!’);
}

//
$ch = curl_init();

// Set URL to download
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, “http://”.$ip.”/userRpm/SysRebootRpm.htm”);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, “Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686;rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/12.0″);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_ANY);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $apUser.”:”.$apPass);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 120);

$output = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

return $output;
}

print “\n”;
print “\e[1;34mAP Resetter. By HuseyinGok\e[0m\n”;
print “\n”;
print “List of AP:\n”;
foreach($apList as $ap){
print str_pad($ap[1],15,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” “.str_pad($ap[0],10,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” queued\n”;
}
print “\n”;
print “Hepsi resetleniyor. AP\n”;
print “—————-\n”;
foreach($apList as $ap){
if(curl_download($ap[1])){
print str_pad($ap[1],15,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” “.str_pad($ap[0],10,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” [ \e[1;32mAP Rebooted\e[0m ]\n”;
}else{
print str_pad($ap[1],15,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” “.str_pad($ap[0],10,’ ‘,STR_PAD_RIGHT).” [ \e[1;31m AP Down \e[0m ]\n”;
}
}
print “AP reset atilmistir.\n”;
print “——————\n”;
?>