G.SHDSL Bağlantı Türleri ve Konfigurasyon

tarafından
242
G.SHDSL Bağlantı Türleri ve Konfigurasyon

Bağlantı Türleri

İki farklı G.SHDSL bağlantı türü bulunmaktadır;

a- Noktadan Noktaya Bağlantı: Noktadan Noktaya bağlantıda merkezde bulunan metro Ethernet bağlantısı ya da ATM bağlantısı üzerinde ilgili devre için subinterface’de vlan tanımlarının yapılması gerekmektedir. Devreye atanan vlan, Internet Servis Sağlayıcısı tarafından (şu anda sadece Türk Telekom) belirlenir. Merkezde tanımladığınız vlan’a atadığınız IP adresi üzerinden şube ile merkezin noktadan noktaya haberleşmesi gerçekleşmiş olur. Noktadan noktaya devrelerde Türk telekom tarafından belirlenen VPI/VCI değerleri 0/35’dir.

b- İnternet ve VAE Devresi: İnternet servis sağlayıcılar üzerinden gerçekleştirilen bağlantı türünde ISS tarafından size atanacak kullanıcı adı ve şifre ile ISS’in atayacağı dinamik ya da statik IP adresi alınabilmektedir. VAE (Veri Akış Erişimi) anlaşması ile xDSL devrelerin kullanıcı adlarına gore ilgili ISS tarafında sonlanması sağlanmıştır. Örnek olarak [email protected] kullanıcı adı için authentication bilgisi ttnet ISS’sinde, [email protected] kullanıcı adı için authentication bilgisi superonline ISS’sinde sonlanmaktadır. Türk telekom tarafından İnternet ve VAE devreleri için belirlene VPI/VCI değerleri 8/35’tir.

Cisco Konfigürasyonları

a- Noktadan Noktaya Bağlantı:

Merkez

interface GigabitEthernet0/0.256

description ***** Antalya *****

encapsulation dot1Q 256

ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

no cdp enable

G.SHDSL Kullanan Şube

interface ATM0

no ip address

load-interval 30

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B

dsl linerate AUTO

!

!

interface ATM0.1 point-to-point

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

pvc 0/35

b- İnternet & Vae Bağlantı:

G.SHDSL / ADSL Kullanan Şube

interface ATM0

no ip address

load-interval 30

dsl equipment-type CPE

dsl operating-mode GSHDSL symmetric annex B

dsl linerate AUTO

!

interface ATM0.1 point-to-point

pvc 8/35

pppoe-client dial-pool-number 1

!

!

interface Dialer0

bandwidth 1024

ip address negotiated

encapsulation ppp

load-interval 30

dialer pool 1

ppp authentication pap chap callin

ppp chap hostname [email protected]

ppp chap password 0 1234567

ppp pap sent-username [email protected] password 0 1234567

ppp ipcp dns request

!

dialer-list 1 protocol ip permit

NOT 1: “dialer-list 1 protocol ip permit” ile dialer-list’in bağlı olduğu dialer interface’nin very haberleşmesine izin verilir. Komut girilmeden dialer interface IP alamaz.

NOT 2: Cisco’da gshdsl bağlantısı modüler olmayan routerlarda tümleşik yada modüler routerlarda WIC-1SHDSL kartları ile sağlanmaktadır. Modüler olmayan Cisco 800 ile WIC-1SHDSL v2 ve WIC-1SHDSL v2 kartlarının takılı olduğu modüler sistemlerde ilk etapta ATM interface görülmemekte olup,

“controller DSL 0” görülmektedir. Bu tip cihazlarda ilgili DSL controller’inin altında “mode atm” komutunun yürütülmesi ATM interfacelerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aşağıda Cisco 800 serisi ve WIC1-SHDSL v2, WIC1_SHDSL v3 kartları ile yapılan konfigürasyon örneğini bulabilirsiniz.

controller DSL 0

mode atm

line-term cpe

line-mode 2-wire line-zero

dsl-mode shdsl symmetric annex B

line-rate AUTO

!

interface ATM0

no ip address

load-interval 30

no atm ilmi-keepalive

pvc 8/35 veya pvc 0/35

pppoe-client dial-pool-number 1

!