CentOS Web Panel Mysql ve PhpMyAdmin Güncelleme [CWP]

tarafından
455
CentOS Web Panel Mysql ve PhpMyAdmin Güncelleme [CWP]

 Mysql Güncelleyebilmek için için önce PhpMyAdmin’in güncellenmesi gerekmektedir.  Aşağıdaki komutları koşturarak phpmyadmin’i güncelleyelim.

PhpMyAdmin Güncelleme Adımları ;

1) PhpMyAdmin Yedeğini Alalım.

mkdir /home/phpmyadmin_backup
cp -rv /usr/local/apache/htdocs/phpMyAdmin/* /home/phpmyadmin_backup

2)  PhpMyAdmin’i indirip çıkarma işlemi yapalım.

wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.4.14.1/phpMyAdmin-4.4.14.1-all-languages.tar.gz
tar zxvf phpMyAdmin-4.4.14.1-all-languages.tar.gz
cd phpMyAdmin-4.4.14.1-all-languages

 

3) İndirdiğimiz tüm dosyaları PhpMyadmin Klasörüne taşıyoruz.

yes | cp -rv * /usr/local/apache/htdocs/phpMyAdmin/

4) Dosyalarımıza izin yetki veriyoruz.

cd /usr/local/apache/htdocs/phpMyAdmin/
chown -R nobody:nobody *

5)  Servisi yeniden başlatıyoruz.

service httpd restart

Mysql Güncelleme Adımları Aşağıdadır

1) Veritabanını Yediğini Alıyoruz.

mysqldump –events –all-databases | gzip > /home/alldatabases.sql.gz

2) Dosyayı indiriyoruz.

cd /etc/yum.repos.d
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi.repo

3) Güncellemeyi başlatıyoruz

yum –enablerepo=remi update mysql-server
sudo mysql_upgrade

4) MySQL Yeniden başlatıyoruz.

service mysqld restart

Aktifleştiroyuruz.

yum –enablerepo=remi install mysql-server

İşlem tamam Hayırlı olsun.

cwp mysql upgrade

cwp mysql upgrade